30 Mayıs 2011 Pazartesi

Yüz germe ameliyatları için en uygun yaş nedir?

Yüz germe ameliyatları için en uygun yaş nedir?
Bu ameliyatlar için uygun yaş diye bir durumdan söz edilemez Yaşlanma sadece yüz derisinin gevşemesi ile sınırlı değildir. Yaşlı bir yüzde yüz derisinin gevşemesi yanında, yüze gençliğin kontur özelliklerini veren yağ dokuları azalmış ve aşağı doğru yer değiştirmiştir.
Aynı zamanda yüz kasları da gevşemiş ve zamanla derin mimik izleri ortaya çıkmıştır. Yüz cildi yumuşaklık ve pürüzsüzlüğünü kaybetmiş, kırışıklıklar oluşmuştur. Yüz derisinin gevşemesi dışındaki tüm sayılanlar 30’lu yaşlardan itibaren, bazen genetik ve yaşam tarzına bağlı olarak daha da erken yaşlarda oluşmaya başlar. Göz altı torbaları yine erken yaşlarda belirmeye başlar. Daha ileri yaşlarda kaşlar ve burun düşer, göz kapakları, üst ve alt dudak sarkar. Bakışlar yorgunlaşır, gülümsediğimizde ve konuşurken daha çok alt dişlerimiz görünmeye başlar. Aslında yüz germe dediğimiz ameliyat, yüz derisinin gerilmesi dışında tüm bu deformitelerin düzeltilmesini de içerir. İyi bir yüz germe ameliyatı; 1-yüzün azalan volümünün yerine konması, 2- yer değiştirmiş yağ dokularının ve gevşemiş kasların restorasyonu, 3- derin kırışıklıkların doldurularak yok edilmesi, 4- fazla derinin çıkarılması, 5- yüz cildinin gençleştirilmesi öğelerini içermelidir. Yüz derisinin sarkması dışındaki tüm yaşlanma belirtileri çok daha erken yaşlarda ortaya çıktığından, bu deformitelerin erken giderilmesi daha geç yaşlanmanız, genç kalmanız demektir ve sağlıklı bir estetik yaklaşımdır.