15 Mart 2011 Salı

Tırnak Batması ve Tedavisi

Tırnak batması ailehekimliği pratiğinde en sık karşılaşılan sağlık problemlerinden biridir. Yanlış tırnak kesimi, sıkı ayakkabı giyme, gebelik, ergenlikte hızlı büyüme sırasında tırnağın parmağa göre fazla gelismesi , tırnak altındaki kemik yapıda gelişen bazı olusumlar tırnak batmasının baslıca sebepleridir.
Tırnak batması 3 evrede değerlendirilir.
Evre-I : İnflamasyon ve ağrının olması
Evre-II : İnfeksiyonun eklenmesi
Evre-III : Enfeksiyon olsun veya olmasın inflamasyonun kronik bir hal alarak ağrı ve duvar hipertrofisinin olması
Evre-I olgularda konservatif tedavi, evre II ve III'de çoğunlukla cerrahi tedavi endikasyonu vardır.
Günümüzde evre II ve III trnak batmasının tedavisinde kullanılan en popüler cerrahi yöntemler segmenter matriks eksizyonu**, fenolizasyon ile matriks koterizasyonu ya da bu yöntemlerin kombinasyonudur. Aşağıda evre III tırnak batması vakasının FENOLİZASYON YÖNTEMİ ile tedavisi görülmektedir.

 • Batan tırnak yabancı cisim reaksiyonu yapar. Bunun sonucu ağrı ve inflamasyon meydana gelir.
 • Zamanla kronik inflamasyona bağlı duvar hipertrofisi ve ağrı oluşur Resim Evre III tırnak batması

 • Lokal aneztesik olarak %2'lik lidokain kullanılması (Jetokain)uygundur
 • Ayak baş parmağına dijital blok
  anestezisi yapılır.
 • Sonra geniş bir band ile turnike uygulanır ve antiseptik solüsyonla boyanır
 • Eksize edilecek batan kısımlar işaretlenir.
 • İşaretli tırnak interfalangial eklem seviyesinden longutudinal olarak kesilmeye başlanır.

 • İnsizyon işlemine epanşiumun lunula ile birleşim seviyesine kadar devam edilir
 • Matrix sınırları aşılarak deriye insizyon yapılmaz .
 • İnsize edilen tırnak çıkartılır.
 • Dipte kalan tırnak matrixi bir küret yardımıyla kazınabilir.
 • %80-90'lık fenol
 • Çevre yumuşak dokular korunarak, ucunda pamuk olan bir aplikatör ile yan katlantı ve eponşiyum altından germinal matrikse en az üç dakika süre %80-90'lık fenol uygulanır .
 • Atık fenol, alkol ile
  nötralize edilerek işlem tamamlanır
 • Yara yerine antibiyotikli pomad sürülüp, steril gazlı bezle kompresif olarak sarılır ve turnike açılır.